Hálaadás és a Reformáció Emlékünnepe

betűméret módosítása

Hálaadás és a Reformáció Emléknapjának ünnepe a Református EGYMI kiskunhalasi Fejlesztő Nevelést-Oktatást végző Iskolában, Óvodában

 Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez! Efézus, 2:8

A Magyarországi Református Zsinat által fenntartott Intézményünk évről-évre, természetesen óvodás és iskolás gyermekeink adottságaihoz, készségeihez, képességeihez és lehetőségeihez illeszkedő ünnepség keretében rendezi meg a reformáció emléknapjának ünnepét.

Ebben a tanévben az őszi szünet okán ünnepi megemlékezésünket október 22-e délelőttjére szerveztük, kialakuló közös hagyományt teremtve - az Ékes Kapu Hálaadó ünnepének folytatásaként. A gyermekek, a nevelőtestület, illetőleg a kollektíva családias hangulatban zajló együtténeklése, illetve együttzenélése: Opauszki Györgyné Eszter ének, Maruzsenszki Endre hegedű, Fabó István gitár kíséretében. A gyermekek részéről vers-, illetve rövid történet elmondásával Németh Attila (Halacska csoport) és Huszta Bernadett (Napraforgó csoport) készült. Az ovisaink, iskolásaink által is ismert egyházi énekekkel, azok képes kommunikációval, vizuális eszközökkel való bemutatása emlékezetes és meghitt hangulatot teremtett szép kis műsorunknak.

A megemlékezés fő szervezője Opauszki Györgyné Eszter gyógypedagógus és Herke Irén gyógypedagógiai asszisztens voltak, illetve – ahogyan az már a szokásos éves rendezvényeink szervezése során jól bevált – a csoportvezető osztályfőnökök, csoportjuk irányításával kapcsolódtak a megemlékezéshez.

Jelen „Friss hírek” felületünk lehetőségéhez mérten, néhány alapvető gondolatot elevenítek fel a reformáció emléknapjáról – a teljesség igénye nélkül.

A megemlékezés több protestáns egyház október 31-én tartott ünnepnapja, arra emlékezvén, hogy 1517-ben ezen a napon függesztette ki Luther Márton - Martin Luther, a szász választófejedelemség bibliamagyarázó professzora, német ágostonrendi szerzetes - a wittenbergi vártemplom kapujára 95 pontba foglalt téziseit, amely téziseket a katolikus egyház megreformálása érdekében tett közzé.

Luthert a pápa kiátkozta és kiközösítette. Ezt követően Luther III. (Bölcs) Frigyes szász választófejedelem védelme alatt élt Wartburgban, ahol 1522-ben németre fordította az Újszövetséget.

Nézetei hosszas harcok árán törtek utat és az általa vezetett új irányzat lett az evangélikus, míg a nála is radikálisabb, Kálvin János (Jean Calvin), genfi reformátor vezette irányzat a református vallás alapja.

A 95 tétel kiszögezésének 150. évfordulóján 1667-ben a II. János György, szász választófejedelem által vezetett szászországi evangélikus egyházi főtanács elrendelte, hogy ezt a napot, amelyet a vallásmegújítás kezdőpontjának lehet tekinteni - megünnepeljék.

A történelemi protestáns felekezetek a reformáció emléknapján emlékeznek meg az ellenreformáció áldozatairól, köztük a gályarabnak eladott prédikátorokról.

Hazánkban is nagy hagyománya van a nap megünneplésének, a legtöbb protestáns gyülekezet ünnepi istentiszteletet tart ezen a napon, továbbá a legnagyobb protestáns egyházak 1939 óta  október végén rendezik meg az Országos Protestáns Napok ünnepségsorozatát.

Források:

http://www.reformatus.hu/mutat/5699/

http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/a_reformacio_emleknapja

http://hu.wikipedia.org/wiki/A_reform%C3%A1ci%C3%B3_napja

Sárkányné Vida Erzsébet

                                                                                                                                                                                                      egységvezető

reformci emlkna...
reformci emlknapja 002
reformci emlkna...
reformci emlknapja 003
reformci emlkna...
reformci emlknapja 005
reformci emlkna...
reformci emlknapja 006
reformci emlkna...
reformci emlknapja 008
reformci emlkna...
reformci emlknapja 010
reformci emlkna...
reformci emlknapja 011
reformci emlkna...
reformci emlknapja 012
reformci emlkna...
reformci emlknapja 016
reformci emlkna...
reformci emlknapja 018
reformci emlkna...
reformci emlknapja 019
reformci emlkna...
reformci emlknapja 021
reformci emlkna...
reformci emlknapja 022
reformci emlkna...
reformci emlknapja 023
reformci emlkna...
reformci emlknapja 025
reformci emlkna...
reformci emlknapja 026
reformci emlkna...
reformci emlknapja 028
reformci emlkna...
reformci emlknapja 032
reformci emlkna...
reformci emlknapja 034
reformci emlkna...
reformci emlknapja 035
reformci emlkna...
reformci emlknapja 037