betűméret módosítása

Köszöntjük a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (Református EGYMI) honlapján!

„Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket, akárcsak eggyel is                  

legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg."

                                                                                                                                                           /Mt. 25,40/

 

 A Magyarországi Református Egyház Zsinata 2000 májusában megalapította a Református Pedagógiai Szakszolgálatot (RPSZ).  A megalapítás évétől 2007-ig korai fejlesztést és fejlesztő felkészítést végzett az intézmény. 2000/2001-es tanévben 2 gyermeket láttunk el korai fejlesztéssel, míg fejlesztő felkészítéssel 13 gyermeket. A következő években korai fejlesztésben 12-15 gyermek részesült, egy gyógypedagógus végezte az ellátást. A korai fejlesztésből, a fejlesztő felkészítő ellátásba kerültek át a gyerekek vagy óvodai ellátásba távoztak az akkori megnevezés szerint még Egységes Református Pedagógiai Szakszolgálatból (rövidítve: ERPSZ-ből).

Az ellátott halmozottan sérült gyermekek száma évről-évre növekedett és növekszik mind a mai napig.

A gyógypedagógiai szakember létszámot minden tanévben hozzáigazítottuk az ellátandó gyermeklétszámhoz: 2000-ben egy gyógypedagógussal dolgoztunk, a 2006/2007 tanévben fejlesztő felkészítéssel 5 állandó gyógypedagógus és konduktor, illetve 2 részmunkaidős gyógypedagógus munkatársunk foglalkozott. 
Jelenlegi szakember (gyógypedagógus, konduktor, pszichológus, gyógytornász, óvodapedagógus, gyógypedagógiai asszisztens, gondozó) ellátottságunkat igyekszünk az egyre növekvő gyermeklétszámhoz bővíteni.

A 2003/2004-es tanévtől szabadidős-, gyógy- és terápiás lovaglást is biztosítottunk, illetve 2011-től egy jól felszerelt fényszoba várja a gyermekeket.
Munkatársaink több képzésen és továbbképzésen vettek részt. Gyógypedagógusi ellátottságunk mára már kiterjed minden szakterületre, amely a szolgáltatás biztosítása szempontjából nélkülözhetetlen.

A jelenlegi elnevezésünk szerinti Református EGYMI többek között nevelési tanácsadói és utazótanári tevékenységet is végez a megalapítás óta - a református fenntartásban működő köznevelési intézmények igényelhetik a szolgáltatást
A tevékenységhez kötötten, szülőkkel is konzultálunk gyermekük problémájáról, az együttnevelés lehetőségeiről. A közoktatási intézmények pedagógusaival közösen dolgozunk a tanulási zavarok és az együttnevelés területén, biztosítva a megfelelő szakember hátteret. 
Tapasztalatainkra és szakmai ismereteinkre támaszkodunk a pedagógiai szakszolgálat, a fejlesztő iskola és óvoda megalakításában, a gyógypedagógiai korai fejlesztés, az iskoláskorú súlyosan és halmozottan sérült gyermekek ellátása és az utazó tanári tevékenység területéről.

A Kiskunhalasi Református Egyházközség 2001-ben megalapította a Fogyatékos Gyerekek Gondozóházát, a Gyermekházat, a szociális törvény és a hozzákapcsolódó rendelkezések alapján. Az intézmény azoknak a gyerekeknek biztosít teljes körű és átmeneti szociális ellátást, akik nem tudnak rendszeresen bejárni az ERPSZ fejlesztéseire, illetve a fejlesztő iskolába és az óvodába, illetve, ha ezt a szülők igényelik a család rászorultsága miatt. 2008-ban az egyházközség megalakította a Támogató Szolgálatot, amelynek segítségével napi és heti rendszerességgel utaznak a gyerekeink az otthonuk és az intézményünk székhelye között.

Pályázatok útján a minimálisnál több eszköztárral egészítettük ki az eszközbázisunkat, a foglalkoztatott szakemberek és a gyerekek igényeihez mérten. Az épületet - amelyben az ERPSZ működött – 2007 nyarán akadálymentesítettük, a fejlesztő iskolai ellátásra felkészítettük. 

2010. augusztus 31-el óvodai és fejlesztő iskolai területekkel bővült az intézményi feladatellátás, ekkor egy önálló, a nappali rendszerű nevelésre, képzésre alkalmasabb helyre költöztünk.

Intézményünk által nyújtott széleskörű gyógypedagógiai, továbbá pedagógógiai szakszolgálati, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményi feladatköre folyamatosan bővül. Honlapunk dokumentumtárban olvasható beszámolóban is megtalálható az új intéményeink sora, amelyekkel igyekszünk ellátni szakmai célkitűzéseinket. Mint ahogyan az jelen honlapunk "Székhely és tagintézmények" fülre kattintva olvasható: öt tagintézményünk országos szinten igen széleskörű szakmai hálózatot mutat. 

Jelenlegi ellátási létszámunk:

  •  Korai fejlesztés: 60 fő
  •  Fejlesztő óvoda:   7 fő
  •  Fejlesztő nevelés: 4 fő 
  •  Fejlesztő nevelés-oktatás: 60 fő
  •  Pedagógiai szakszolgálati tevékenységünkre vonatkozó számadatok a székhely és ez egységek bemutatkozásánál, illetőleg a "Dokumnetumtár/Közegyházi zsinati beszámoló 2009-2014 Zsinati Ciklus" szakmai beszámolóban tekintehetők meg.