Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás

betűméret módosítása

Az iskolapszichológus az iskolában, a pedagógiai folyamatban megjelenő problémák, akadályok megértésében, okainak feltárásában, és szükség esetén a problémák korrekciójában segít. Preventív eszközökkel csökkenti a lehetséges problémák számát. Az iskolapszichológushoz fordulhat a pedagógus, a szülő, és maga a tanuló is segítségért. Segítséget nyújt a gyereknek abban, hogy saját magát és a problémát alaposabban megértse, és tanácsot ad abban, hogy ő maga mit tud tenni a probléma megoldásáért. Segítséget ad a szülőnek gyermeke pontosabb megértéséhez, és tanácsot ad abban, hogy hogyan vehet részt a szülő a probléma megoldásában. Segítséget ad a pedagógusnak a probléma alaposabb megértéséhez, ötleteket, eszközöket ad a megoldáshoz. A pszichológus a problémafeltárást és segítségnyújtást konzultációs (tanácsadói) keretek közt végzi. A konzultációs kereteken túlmutató problémák (pl: pszichiátriai, pszichoterápiás, gyógypedagógiai, családterápiás, stb. indikáció) esetén az iskolapszichológus a szülőt és a diákot a megfelelő szakemberhez irányítja. 

Milyen helyzetekben érdemes az iskola-, óvodapszichológushoz fordulni?

• Tanuláshoz, teljesítményhez kapcsolódó problémák

• Viselkedési, beilleszkedési, magatartási problémák

• Érzelmi nehézségek

• Csoportok, közösségek problémái